Pacco Baby

 1. Veri Sorumlusu:

Pacco Baby 

Küçükbakkalköy Mahallesi Selvili Sokak No:4 İç Kapı No: 20 Ataşehir – İstanbul, Türkiye; 05412137014; info@paccobaby.com; www.paccobaby.com

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:

 • Ürün ve hizmetlerimizi sunmak,
 • Siparişlerinizi işlemek ve göndermek,
 • Müşteri hizmetlerini sağlamak,
 • Kampanya ve indirimlerden haberdar etmek,
 • İlgili mevzuat gereğince muhasebe ve vergi işlemlerini gerçekleştirmek.

 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, yasal düzenlemelere uygun olarak ve işbirliği içinde olduğumuz üçüncü taraflarla paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, tarafınızdan sağlanmış olabileceği gibi, çerezler aracılığıyla da toplanabilir. Kişisel verilerinizin işlenme hukuki sebebi, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlara dayanmaktadır.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, haklarına sahiptir.

 1. Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Alınan Tedbirler:

Kişisel verilerinizi korumak için gerekli tüm teknik ve idari önlemler alınmaktadır.

Bu metin hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize [destek/e-posta] üzerinden ulaşın.

Saygılarımızla,

Close My Cart
Recently Viewed Close
Close

Close
Navigation
Categories